Üyelik Sözleşmesi

3Dedi.com ile üyeleri arasında kabul edilen Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

a) www.3dedi.com (Bundan sonra site olarak anılacaktır.) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. No:11/2 Beylikdüzü  / İstanbul adresinde mukim Fark Endüstri Teknolojileri Limited Şirketi (Bundan böyle Fark Endüstri olarak anılacaktır).

b) www.3dedi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Fark Endüstri'nin sahip olduğu internet sitesi www.3dedi.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Üye, www.3dedi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Fark Endüstri'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, kayıt esnasında belirlediği şifreyi veya site tarafından kendisine otomatik olarak rastgele verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından siteye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Fark Endüstri'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, sitede hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Sitede üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin siteyle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Sitenin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Fark Endüstri, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.3dedi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Fark Endüstri'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, siteyi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Fark Endüstri'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Site yönetiminin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, sitenin, site yönetiminin ve Fark Endüstri'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.3dedi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı sitenin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Fark Endüstri tarafından www.3dedi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Site, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Fark Endüstri'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Fark Endüstri ve www.3dedi.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.3dedi.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Fark Endüstri, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.3dedi.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Fark Endüstri, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Üye, internet sitesinden indirdiği hiç bir dosyayı üçüncü kişilerle doğrudan paylaşamaz, bu dosyaları para karşılığında bir başkasına satamaz, hiç bir internet sitesinde ücretli veya ücretsiz olarak yayınlayamaz. Sitede yer alan modeller lisanslı dosyalar olup aksi tespit edildiğinde site üye ile ilgili idari işlem başlatabilir.

3.18. Üyeler, sözleşmeyi kabul etmelerini takip eden 30(otuz) gün içinde en az bir kere çevreyi kirtelen birini gördüklerinde uygun bir dille uyarmalıdır. Üyeler bu süre içerinde en az bir kere daha önce tanımadıkları bir çocuğun velisinin izni ve onayıyla çocuğu sevindirmelidir.

3.19. Fark Endüstri, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini askıya alınması isteğini sitede belirtilen iletişim numarası ve/veya eposta adresine bildirmesiyle veya www.3dedi.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Site üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

MADDE 5 - İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 6 - YÜRÜRLÜK

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Önce Sen Yaz İletişimimiz hiç kopmasın


Copyrights © 2017 3dedi.com Hakkımız varsa helal olsun.